AVENTURA EN GALICIA, EXCURSIONES DE UN DÍA, GALICIA

A Burla Negra

Desenrrolo da actividade.

Os  aspirantes dividiranse en grupos e teran que pasar por distintas probas para convertirse en pequenos grumetes; probas que  sempre estarán baixo a Ley dos piratas.
Pouco a pouco irán adquerindo todas as destrezas piratas, superando cada proba e demostrando que saben levar un barco pirata. Cada vez que os nenos pasen unha proba, o grupo recibirá un obxeto que lle será moi valioso na búsqueda final do tesouro, o que non será nada fácil, xa que están tratando con piratas e a  antiga tripulación do capitán non llo pora nada fácil.
Os nosos monitores encarnarán personaxes cheos de dubidas e constantes sospeitas, pero que a sua vez ocultan algo, como todos os demáis.
Os participantes vivirán a emozión en estado puro no que para poder resolver todolos misterios, os personaxes faranlles pasar por distintas probas que terán que resolver como un grupo unido e pensalas entre todos. As probas polas que pasarán os participantes serán xogos de cooperación, de resolución de conflictos, deportes de equipo, probas de habilidade en equipo…

Planning

  • 10:00-10:30  Chegada  e  recepción do grupo.
  • 10:30-13:00  INVASIÓN PIRATA»O MISTERIO DO PIRATA DON BENITO» Empezarase o xogo cunha presentación da trama, na que os neos se lles explicará  a historia… O malvado pirata DON BENITO, o último pirata do Atlantico,  roubou un tesouro, nos, os piratas , vimos a recuperalo. Sabemos que DON BENITO, O PIRATA escondeuno por aquí. Necesitamos pequenos grumetes que nos axuden a buscalo, ¿queredes axudarnos?
  • 13:00-14:00  Comida
  • 14:00-15:00  Xogos de despedida

Prezo:

Dende 12,00 €
O prezo inclue                                                             

  • Programa de actividades e material para o seu desenrrolo
  • Equipo humano para as actividades.                                                       
  • Seguro de Responsabilidade Civil.                                                                    
  • Aperitivo para profesores. 

Opcionais

  • Transporte en autobús moi económico